• Home
  • Litt om vårpuss og rydding i Stavsetsvingen

Litt om vårpuss og rydding i Stavsetsvingen

Til husstandene i Stavsetsvingen Velforening
Litt om vårpuss og rydding i Stavsetsvingen denne våren

Gatefeiing

Trondheim kommune foretar den årlige gatefeiing i Stavsetsvingen i løpet av ukene 22 - 24.

Dette er den veien som går i sløyfe gjennom feltet.

Det betyr at det kan komme feiebil allerede mandag 25.05.20
Vi ber om at beboere unngår å parkere eller hensette biler, hengere og annet langs Stavsetsvingen i disse to ukene.

 

Vårpuss og hageavfall

Mange av oss er allerede godt i gang med rydding og stell i egne hager og det er  trivelig å se hvor fint det blir. Det er også på sin plass at friområdene (lekeplassene) og gjesteparkeringsplassene holdes i orden.

De som eventuelt midlertidig må benytte gjesteparkering må være sitt ansvar bevisst og sørge for at der ikke blir liggende igjen redskaper eller rester fra tilhengerlass, det være seg papir, papp, hageavfall eller vedrester.

 

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Dumping av hageavfall i natur/friområder er ulovlig og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall.
Hageavfallshauger er perfekte yngleplasser for skadedyr som bl a brunsnegler, fluer og rotter. Det gir også risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av svartelisede hageplanter.

Ber om at hageavfall samles opp og oppbevares på egen eiendom inntil Trondheim Renholdsverk sitt hageavfallsmottak på Heggstadmoen benyttes.
Les mer her:  https://trv.no/levere-avfall/hageavfallsmottak/

 

KONTAKTINFORMASJON / SPØRSMÅL.
Spesielt for nyinnflyttede (og alle beboere forøvrig)
Noe dere lurer på, benytt «Kontakt» på hjemmesida vår: https://stavsetsvingenvelforening.no  


Ønsker dere alle en fin-fin sommer her på Stavset!

Trondheim 24.05.20
Stavsetsvingen Velforening

Styret

Utskrift