Fjerning av uønsket planter fra hageavfall.

Fjerning av uønsket planter fra hageavfall.

Trondheim kommune utførte i 2022 ett større prosjekt med å fjerne hageavfall  og jord med røtter etter svartelistede trær og planter mellom Enromveien og Leirelva.

Vi minner om informasjon fra Trondheim kommune i fjor samt informasjon fra velforeningene om at det IKKE kastes hageavfall i naturen.

Hageavfall og annet avfall kan leveres på Hegstadmyra avfallsmottak eller i sekker som selges på Rema.

Stengt for kommentarer.