• Home

Møte med Høgsetgrenda velforening

Momenter fra møte med Høgsethgrenda velforening I juni 2020.

Det ble diskutert utfordringer med grevling i området og at det kastes hageavfall langs elva.

De ulike utfordringene henger sammen. Brunsneglen trives inne i hageavfallet. Brunsneglene er mat for grevlingen.

Høgsetgrenda har vært litt mer liberal i forhold til at hageavfall dumpes i naturen. Dette følges opp.

Høgsethgrenda følger og opp andre velforeninger om kasting av hageavfall.

Det er ca 7-8 grevlinger i området. Noen husstander mater grevlingen indirekte og direkte. Høgsetgrenda følger opp disse.

Stavsetsvingen har fulgt opp sine medlemmer om at det er forbudt å kaste hageavfall i naturen og på friområdene. Det respekteres av medlemmene i Stavsetsvingen velforening.

Fjerning av hageavfall fra friområdet. Vi må først få beboerne til å slutte med å dumpe nytt hageavfall i naturen. Fjerning av avfall blir tatt opp senere.

 

Utskrift

Befaring i Stavsetsvingen.

Styret hadde en befaring i området i uke 22.

Fellesarealene med plener og beplantting som ligger inntil de ulike eiendommene er godt vedlikeholdt.

Styret viser til brev datert 24.05.20 om vårpuss og hageavfall.
Styret minner om at de som midlertidig må benytte gjesteparkering må være sitt ansvar bevisst  og sørge for at der ikke blir liggende igjen redskaper eller rester etter tilhengerlass, det være seg papir, papp, hageavfall eller vedrester.  

Det ble på årsmøtet vedtatt å sette opp fareskilt med kjør sakte. Fareskiltene er nå satt opp og vi håper at fartsnivået går ned.

Lekeplassene trenger oppgradering. Her er det gjerder som trenger å bli pusset og malt og det er noen steder det er behov for å skifte ut det som er ødelagt på gjerdet.

Styret ønsker at det blir tatt en dugnad i sommer for å få det fint på lekeplassene.
Velforeningen kjøper inn maling i en gråfarve som brukes på alle velforeningens områder..
Kjøp av materialer må godkjennes av styret. Gi melding via hjemmesiden og få godkjent før dere kjøper inn.

 

Hilsen Styret

Utskrift

Litt om vårpuss og rydding i Stavsetsvingen

Til husstandene i Stavsetsvingen Velforening
Litt om vårpuss og rydding i Stavsetsvingen denne våren

Gatefeiing

Trondheim kommune foretar den årlige gatefeiing i Stavsetsvingen i løpet av ukene 22 - 24.

Dette er den veien som går i sløyfe gjennom feltet.

Det betyr at det kan komme feiebil allerede mandag 25.05.20
Vi ber om at beboere unngår å parkere eller hensette biler, hengere og annet langs Stavsetsvingen i disse to ukene.

 

Vårpuss og hageavfall

Mange av oss er allerede godt i gang med rydding og stell i egne hager og det er  trivelig å se hvor fint det blir. Det er også på sin plass at friområdene (lekeplassene) og gjesteparkeringsplassene holdes i orden.

De som eventuelt midlertidig må benytte gjesteparkering må være sitt ansvar bevisst og sørge for at der ikke blir liggende igjen redskaper eller rester fra tilhengerlass, det være seg papir, papp, hageavfall eller vedrester.

 

Vær oppmerksom på at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Dumping av hageavfall i natur/friområder er ulovlig og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall.
Hageavfallshauger er perfekte yngleplasser for skadedyr som bl a brunsnegler, fluer og rotter. Det gir også risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av svartelisede hageplanter.

Ber om at hageavfall samles opp og oppbevares på egen eiendom inntil Trondheim Renholdsverk sitt hageavfallsmottak på Heggstadmoen benyttes.
Les mer her:  https://trv.no/levere-avfall/hageavfallsmottak/

 

KONTAKTINFORMASJON / SPØRSMÅL.
Spesielt for nyinnflyttede (og alle beboere forøvrig)
Noe dere lurer på, benytt «Kontakt» på hjemmesida vår: https://stavsetsvingenvelforening.no  


Ønsker dere alle en fin-fin sommer her på Stavset!

Trondheim 24.05.20
Stavsetsvingen Velforening

Styret

Utskrift

Vårens dugnad og vedlikehold

Våren er kommet og med den grønne plener, blomster og sommeraktiviteter.

Mange er ivrige og har startet med kosting av gatene og fjerning av grus.

Arbeidet gjøres sammen med de nære naboene og individuelt.
NB! Ikke kost grusen ned i slukene eller i hauger. Det som havner i slukene må vi ta opp igjen og grushauger må fjernes.

Utstyr på fellesareal trenger maling, reparasjon eller oppgradering.

Er det behov for vedlikehold, ta kontakt med styret.

Lykke til og husk smittevernregler fra
fra FHI.

mvh styret

Utskrift

Flere artikler …