Lekeplasser i Stavsetsvingen

Stavsetsvingen er en fin plass for barnefamilier.
Det er tilsammen 8 lekeplasser og 5 friområder for de små barna.

Lekeplasser er markert med grønt og friområder er markert med blått på kartet

.

Utskrift