Styret styreåret 2020/2021

Leder: Stein Andersen

Nestleder/økonomikontakt: Olav Elvrum

Sekretær: Marie-Louise Magni

Styremedlemmer: Bente Wevang, Karin Nicolaysen.

 

KONTAKTINFORMASJON.

Telefon leder: 481 61 285
E post: Gå på Kontakt på web siden.

Postadresse: Stavsetsvingen velforening
                      Postboks 9337 Byåsen
                      7424 Trondheim

Utskrift