Hjem

Hjem

Grasrotandel

Velkommen til Stavsetsvingen velforening

Se mere informasjon om punktene under artikler!

1
Fjerning av vegetasjon langs veien før brøytesesong 2023/ 2024 starter.

2
Det jobbes med vedlikehold på fellesarealene.
Ett område er ferdig med oppgradering.

Det er murer, hekker, gjerder og lekeapparater som trenger vedlikehold.

3
Tensio legger ny høyspentkabel til trafo.

4
NTE legger fiberkabel på Stavsetsvingen.

5
Styret har fåt klage på at det kjøres for fort av noen få. Vi anbefaler maksimmalt 15/kmt på de interne gangveiene.Detaljene finner du under artikler.