Hjem

Hjem

Grasrotandel

Stavsetsvingen velforening

Siste nytt på hjemesidene til Stavsetsvingen velforening.


Dokumenetene fra årmøtet 2023 er lagt inn på hjemmesidene under medlemmer.

.

Vårrydding i Stavsetsvingen. Se notat under fanen artikler.

Eksempel på hva vi finner under FANENE på hjemmesidene:

1 Artikler.

Her finner du artikler med nyheter og aktiviteter i Stavsetsvingen og nærområdet :

Tiltak for å trygge området i samarbeide med bilister og myke trafikanter.
Vedllikehold og rydding av fellesarealer med mer.

Mer informrmasjon finner du under fanen artikler.

2 Om oss.

Her finner du:

Velkomstbrev til nye medlemmer og om oppdatering av husstandens kontaktinformasjon.
Historikk om Stavset byggefelt
Kollektivtrafikk til og fra Stavset.
Snarveier, gangveier, mellom Stavset og boligområdene rundt.

Mer informrmasjon finner du under fanen om oss.

3 Medlemmer

Her finner du:

Dokumenter fra siste årsmøtet.

Mer informrmasjon finner du under fanen medlemmer.

4, 5 og 6
Vedtekter, kontakt og styret.

Her finner du:

Hvem som sitter i styret og hvordan kontakte styret.

Mer informrmasjon finner du under fanene styret og kontakt.


Savner du informasjon, ta gjerne kontakt med styret.