Hjem

Hjem

Grasrotandel

Stavsetsvingen velforening

Siste nytt på hjemesidene til Stavsetsvingen velforening.

Årsmøtet i Stavsetsvingen velforening ble avholdt 03.04.23.
Dokumenetene er lagt inn på hjemmesidene under medlemmer. Protokoll legges inn når den er signert.

Det ble et hyggelig årsmøte. 17 personer var tilstede. Vi startet med at alle presenterte seg da noen av de oppmøtte var nyinnflyttet. Vi gjennomførte den formelle delen og avsluttet med sosialt samvær. Styret og leder takker for tillit og en koselig kveld.

Vårrydding i Stavsetsvingen. Se notat under fanen artikler.

Innhold under fanene på hjemmesidene:

FANER

1 Artikler.

Her finner du artikler med nyheter og aktiviteter i Stavsetsvingen og nærområdet :

Tiltak for å trygge området i samarbeide med bilister og myke trafikanter.
Hver hussstand fjerner vegitasjon og steiner fra mur som er i veibanen før brøytesesongen starter.
Vedllikehold og rydding av fellesarealer

Mer informrmasjon finner du under artikler.

2 Om oss.

Her finner du:

Velkomstbrev til nye medlemmer og om oppdatering av husstandens kontaktinformasjon.
Historikk om Stavset byggefelt
Kollektivtrafikk til og fra Stavset.
Snarveier mellom Stavset og boligområdene rundt.Muligheter for rekreasjon og naturopplevelser i nær Stavset, Granåsen og bymarka.

Mer informrmasjon finner du under om oss.

3 Medlemmer

Her finner du:

Dokumenter fra siste årsmøtet.

Mer informrmasjon finner du under medlemmer.

4, 5 og 6
Vedtekter, kontakt og styret.

Her finner du:

Hvem som sitter i styret og hvordan kontakte styret.

Mer informrmasjon finner du under vedtekter, styret og kontakt.


Savner du informasjon, ta gjerne kontakt med styret.