• Home

Skytebanen er klar

Skøytebanen mellom Litaveien og skolen er i bruk. Isen er fin og snøen fjernes regelmessig.

Utskrift

Søppelhåndtering

Trondheim Kommune har sendt ut en veileder om håndtering av avfall.

Styret får hendvendelser om fulle søppeldunker og at lokket er åpent. Styret får og bekymringsmelding om søppelposer som kastes ut om kvelden og legges i dunken om morgenen.

Styret viser til veileder fra Trondheim kommune og presiserer noen momenter.

Innsekter har og en vesentlig rolle i smittespredning.
Rotter og mus gjør og skade på husene.
Rundt Kystad gård har nå rotter og de fåført ett hus kr 300.000,- i skade.

Kommunen har søppeldunker i flere størrelser. Hvis lokket ikke kan være lukket kan hustanden(e) få større dunk.

Styret ber om at alle er flinke med å følge opp kommunens veiledere slik at vi ikke får det utrivelig med skadedyr med påfølgende skadeverk og smitte.

 

Utskrift

Lekkasje i vannrør

Velforeningen fikk melding om suselyder i vannrør. Vi mistenkte vannlekkaske og kontaktet forsikring og rørlegger.

Det er satt inn lytteutstyr i nr 30, 32a, 32b, 34, 36 og 38.

Status 23.01.21

Det var et brudd i vannledningen. Arbeidet med å reparere bruddet er ferdig. 

Utskrift

Trafikktetthet og fart i gangvei

Trondheim kommune og Stavsetsvingen velforening har sjekket faktum rundt traffikkadferd i Stavsetsvingen og gangveien opp til Litaveien, skolen og barnehagen.

Resultene av målingene.

Det passerte 72 biler i Stavsetsvingen. De kjørte i gjennomsnitt 25 km / t. 85 % kjørte under 33 km / t.

Det passerte 109 biler i Litaveien. De kjørte i gjennomsnitt 14 km / t. 85 % kjørte under 29 km / t.

Det passerte 10 biler i gang og sykkelveien mellom Stavsetsvingen og Litaveien. De kjørte i gjennomsnitt 13 km / t. 85 % kjørte under 18 km / t.

Vi er tilfreds med gjennomsnittshastighet i Stavsetsvingen, som er en bilvei med plass til møtende bil samt fortau.

Vi er ikke tilfreds med at 1 av 7 biler kjører inn på skiltet gang og sykkelvei med bom i den ene enden.

Vi et heller ikke fornøyd med at hastigheten er den samme på den smale gangvein som i den brede Litaveien med fortau.

Overraskelsen er at det passerer så mye som 380 sykler i gangveien. Mange av syklistene er barn.

Kommunen har noen grenser for når de gjør ulike tiltak.
Velforeningen har i dag et litt mer kritisk syn på trafikksikkerheten i gangveien enn kommunen. 

 

 

Utskrift

Flere artikler …