Hjem

Hjem

Grasrotandel

Stavsetsvingen velforening

Innhold på hjemesidene til Stavsetsvingen velforening.

1 Artikler.

Her finner du artikler om:

Tiltak for å trygge området i samarbeide med bilister og myke trafikanter.


Hver hussstand fjerner vegitasjon og steiner fra mur som er i veibanen før brøytesesongen starter.

Vedllikehold av fellesarealer.


Det legges ny høyspentkabel og ny fiberkabel i Stavsetsvingen.

Mer informrmasjon finner du under artikler.

2 Om oss.

Her finner du:

Velkomstbrev til nye medlemmer og om oppdatering av husstandens kontaktinformasjon.

Historikk om Stavset byggefelt


Kollektivtrafikk til og fra Stavset.


Det er opparbeidet flere snarveier til og fra til og fra Stavset.


Muligheter for rekreasjon og naturopplevelser i nær Stavset, Granåsen og bymarka.

Mer informrmasjon finner du under om oss.

3 Medlemmer

Her finner du:

Dokumenter fra siste årsmøtet.

Mer informrmasjon finner du under medlemmer.

4, 5 og 6
Vedtekter, kontakt og styret.

Her finner du:

Hvem som sitter i styret og kontakt informasjon til styret.

Mer informrmasjon finner du under vedtekter, , kontakt og styret.


Savner du informasjon, ta gjerne kontakt med styret.