Fanget opp av
Category: styret

Stavsetsvingen velforening

Stavsetsvingen velforening

Organisasjonsnummer: 893 234 322

Styret i Stavsetsvingen velforening

Leder : Stein Andersen
Styremedlem : Even Langmo
Styremedlem : Anders Haagensli
Styremedlem : Erling Parnas
Styremedlem : Benjamin Toscher

KONTAKT med Stavsetsvingen velforening:
Via Websidene: Gå inn under kontakt og send melding.
E-post: stavsetsvingenvelforening@gmail.com

Postadresse:
Stavsetsvingen velforening
Postboks 9337 Byåsen
7424 Trondheim

Kontaktinformasjon på husstandene!
Husk å gi beskjed hvis dere er nyinnflyttet eller har endret kontakt informasjon?

Navn, adresse, epost og telefonnummer på faktura mottaker
og
Navn, epost og telefonnummer på ektefelle eller samboer